Cochraneova knjižnica

Što je Cochraneova knjižnica?

Najvažniji proizvod Cochranea  je Cochraneova baza sustavnih preglednih članaka (The Cochrane Database of Systematic Reviews, CDSR), koja se objavljuje kao dio Cochraneove knjižnice. U bazi se trenutno nalazi oko 7400 Cochraneovih sustavnih preglednih članaka i gotovo 2500 protokola za članke koji su u postupku izrade.

Pored toga, Cochraneova knjižnica obuhvaća još pet baza podataka koje se mogu pretraživati zajedno ili pojedinačno:

 • The Database of Abstracts of Reviews of Effects (DARE)
 • The Cochrane Central Register of Controlled Trials (CENTRAL)
 • The Cochrane Methodology Register
 • The NHS Economic Evaluation Database (NHS EED)
 • Health Technology Assessment Database (HTA)

Cochrane ima utjecaj

Svake se godine u bazi Journal Citation Reports prati i izračunava čimbenik utjecaja (impact factor) za Cochrane Database of Systematic Reviews. Posljednji, za 2017. godinu, iznosi 6,754 i svrstava je među najbolje časopise u kategoriji Medicine, General and Internal.

Proizvodi iz Cochraneove knjižnice

 • Audio-sažetci odabranih Cochraneovih sustavnih pregleda
 • Cochraneov časopisni klub - Slobodno dostupna mjesečna publikacija koja predstavlja nedavno objavljene sustavne pregledne članke u Cochraneovoj knjižnici, popraćene relevantnim informacijama, podcastom koji objašnjava ključne elemente, pitanjima za raspravu te slajdovima u PowerPointu koji se mogu slobodno preuzeti. Namijenjen je edukatorima, istraživačima i kliničarima.
 • Cochranovi sažetci - Sažetci sustavnih preglednih članaka napisani jednostavnim jezikom mogu se pregledavati po temi i naslovu.

Upoznavanje s Cochraneovom knjižnicom:

E-moduli za samostalno učenje:

NAPOMENA: Svi se navedeni sadržaji odnose na pristup Cochraneovoj knjižnici na mrežnim stranicama izdavača Wiley-Blackwella. Hrvatski korisnici na tome mjestu ne mogu pristupiti cjelovitomu tekstu sustavnih preglednih članaka, ali mogu pretraživati, pregledavati i koristiti ostale sadržaje.

PRISTUP BESPLATNIM CJELOVITIM TEKSTOVIMA COCHRANEOVIH SUSTAVIH PREGLEDNIH ČLANAKA

Pretplatu na Cochraneovu knjižnicu u Hrvatskoj osigurava Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa korisnicima biomedicinskoga konzorcija (obuhvaća medicinske fakultete i zdravstvene ustanove) koji cjelovitim tekstovima ovih članaka mogu pristupiti preko sučelja OvidSP na mrežnoj stranici Portala elektroničkih izvora (http://baze.nsk.hr).

Pristup preko stranica Portala elektroničkih izvora:

 1. U popisu dostupnih baza pronaći OvidSP
 2. Odabrati EBM Reviews – Cochrane Database of Systematic Reviews
 3. Upisati ključne riječi u polje za pretraživanje
 4. Cjeloviti tekst (pdf) može se dobiti klikom na EBM Topic Review s desne strane odabranoga članka

Svi oni koji nemaju pristup preko sučelja OvidSP, Cochraneovu knjižnicu ipak mogu koristiti, ali samo do razine sažetaka ovdje. Našem se centru mogu obratiti za dobivanje cjelovitoga teksta.