Cochrane blogshots (slikovni blogovi)

Cochrane blogshots odnosno slikovni blogovi su način pružanja informacija putem slika koje se mogu dijeliti na društvenim mrežama, a s ciljem prikaza sažetih informacija o Cochraneovim sustavnim pregledima. U nastavku pogledajte slikovne blogove prevedene na hrvatski jezik :

Više...

Više...

Više...

Više...

Više...

Više...

Više...

Više...

Više...

Više...

Više...

Više...

Više...

Više...

Više...

Više...

Više...

Više...

Više...

Više...

Više...

Više...

Više...

Više...

Više...

Više...

Više...

Više...

Više...

Više...

Više...

Više...

Više...

Više...

Više...

Više...

Više...

Više...

Više...

Više...

Više...

Više...

Više...

Više...

Više...

Više...

Više...

Više...

Više...

Više...

Više...

Više...

Više...

   

Više...