Latest Croatian Reviews

Subscribe to Latest Croatian Reviews feed
Search on cochrane.org for:
Updated: 6 hours 34 min ago

Nuspojave deksametazona u odraslih kirurških pacijenata

Thu, 02/21/2019 - 16:30
na engleskom jeziku. Kontakt: cochrane_croatia@mefst.hr No ...

Transperitonealna vs. retroperitonealna laparoskopska adrenalektomija adrenalnih tumora kod odraslih

Wed, 02/20/2019 - 15:39
engleskom jeziku. Kontakt: cochrane_croatia@mefst.hr No ...

Kortikosteroidi za liječenje djece sa septičkim artritisom

Wed, 02/20/2019 - 15:39
cochrane_croatia@mefst.hr No ...

Subpijalna transekcija kao kirurški zahvat za liječenje epilepsije

Wed, 02/20/2019 - 15:39
još uvijek dostupni samo na engleskom jeziku. Kontakt: cochrane_croatia@mefst.hr No ...

Komunikacijski trening za roditelje predškolske djece s motoričkim poremećajima

Tue, 02/19/2019 - 14:33
Kontakt: cochrane_croatia@mefst.hr No ...

Angioplastika pomoću balona obloženog lijekom u usporedbi s angioplastikom pomoću neobloženog balona za stenozu stentova u arterijama donjih udova

Mon, 02/18/2019 - 13:32
dostupni samo na engleskom jeziku. Kontakt: cochrane_croatia@mefst.hr No ...

Ezetimib za sprječavanje bolesti srca i smrtnog ishoda

Mon, 02/18/2019 - 13:32
sažetaka koji su još uvijek dostupni samo na engleskom jeziku. Kontakt: cochrane_croatia@mefst.hr No ...

Transfuzija trombocita prije operacije u osoba s niskim brojem trombocita

Mon, 02/18/2019 - 13:32
još uvijek dostupni samo na engleskom jeziku. Kontakt: cochrane_croatia@mefst.hr No ...

Učinci dodataka prehrani na bazi lipida za žene tijekom trudnoće

Mon, 02/18/2019 - 13:32
još uvijek dostupni samo na engleskom jeziku. Kontakt: cochrane_croatia@mefst.hr No ...

Donepezil za osobe s demencijom uzrokovanom Alzheimerovom bolešću.

Mon, 02/18/2019 - 13:32
engleskom jeziku. Kontakt: cochrane_croatia@mefst.hr Translation notes CD001190.pub3 No ...

Tiazidi kao najbolji prvi izbor u hipertenziji

Mon, 02/18/2019 - 13:32
cochrane_croatia@mefst.hr No ...

Kognitivna i ponašajna terapija preko interneta za posttraumatski stresni poremećaj (PTSP)

Sun, 02/17/2019 - 12:31
još uvijek dostupni samo na engleskom jeziku. Kontakt: cochrane_croatia@mefst.hr No ...

Preemptivna i preventivna upotreba opioida za bol nakon različitih vrsta operacija kod odraslih osoba

Sun, 02/17/2019 - 12:31
na engleskom jeziku. Kontakt: cochrane_croatia@mefst.hr No ...

Nuspojave kod osoba koje uzimaju makrolidne antibiotike

Fri, 02/08/2019 - 14:29
još uvijek dostupni samo na engleskom jeziku. Kontakt: cochrane_croatia@mefst.hr No ...

Lijekovi za socijalni anksiozni poremećaj: pregled dokaza

Sat, 01/26/2019 - 23:26
dostupni samo na engleskom jeziku. Kontakt: cochrane_croatia@mefst.hr No ...

Metode hitne kontracepcije

Sun, 01/20/2019 - 15:31
sažetaka koji su još uvijek dostupni samo na engleskom jeziku. Kontakt: cochrane_croatia@mefst.hr  No ...

Mogu li komunikacijske intervencije pomoći minimalno verbalnoj djeci s poremećajem autističnog spektra?

Sat, 01/12/2019 - 11:01
Dosadašnje spoznaje Poremećaj autističnog spektra (engl. autism spectrum disorder, ASD) je stanje obilježeno poteškoćama sa socijalnim aspektom komunikacije te ponavljajućim i ograničenim interesima i ponašanjima (npr. ponavljajući pokreti tijela kao što je pljeskanje rukama, senzorna osjetljivost

Pages