Latest Croatian Reviews

Subscribe to Latest Croatian Reviews feed
Search on cochrane.org for:
Updated: 56 min 18 sec ago

Lijekovi za socijalni anksiozni poremećaj: pregled dokaza

Mon, 07/16/2018 - 20:29
jeziku. Kontakt: cochrane_croatia@mefst.hr No ...

Cjepiva protiv gripe za sprječavanje akutne upale srednjeg uha kod dojenčadi i djece

Mon, 07/16/2018 - 20:29
engleskom jeziku. Kontakt: cochrane_croatia@mefst.hr No ...

Usporedba adenozina i intravenskih antagonista kalcijevih kanala u liječenju tahikardije odraslih

Mon, 07/16/2018 - 20:29
dostupni samo na engleskom jeziku. Kontakt: cochrane_croatia@mefst.hr No ...

Ciljne vrijednosti krvnog tlaka u osoba sa srčano-žilnim bolestima

Mon, 07/16/2018 - 20:29
još uvijek dostupni samo na engleskom jeziku. Kontakt: cochrane_croatia@mefst.hr No ...

Planiranje ranijeg uklanjanja katetera iz pupčane vene za sprečavanje infekcija u novorođenčadi

Mon, 07/16/2018 - 20:29
jeziku. Kontakt: cochrane_croatia@mefst.hr No ...

Transkutana električna stimulacija živaca (TENS) za fibromijalgiju u odraslih

Mon, 07/16/2018 - 20:29
engleskom jeziku. Kontakt: cochrane_croatia@mefst.hr No ...

Joga za epilepsiju

Mon, 07/16/2018 - 20:29
engleskom jeziku. Kontakt: cochrane_croatia@mefst.hr No ...

Ublažavanje boli tijekom ambulantnog postupka histeroskopije

Mon, 07/16/2018 - 20:29
engleskom jeziku. Kontakt: cochrane_croatia@mefst.hr No ...

Mjere za smanjivanje medicinskih pogrešaka u primarnoj skrbi odraslih

Mon, 07/16/2018 - 20:29
koji su još uvijek dostupni samo na engleskom jeziku. Kontakt: cochrane_croatia@mefst.hr No ...

Mesalazin (5-ASA) za sprječavanje ponovnog javljanja divertikulitisa

Mon, 07/16/2018 - 20:29
cochrane_croatia@mefst.hr No ...

Ortodontska terapija dubokog zagriza i retrudiranih gornjih prednjih zubi u djece

Mon, 07/16/2018 - 20:29
cochrane_croatia@mefst.hr No ...

Uloga odstranjivanja limfnih čvorova kao dio standardne kirurške intervencije u liječenju raka endometrija

Mon, 07/16/2018 - 20:29
koji su još uvijek dostupni samo na engleskom jeziku. Kontakt: cochrane_croatia@mefst.hr No ...

Ocjena učinkovitosti i sigurnosti intravenskih imunoglobulina za liječenje djece s encefalitisom

Mon, 07/16/2018 - 20:29
još uvijek dostupni samo na engleskom jeziku. Kontakt: cochrane_croatia@mefst.hr No ...

Bupropion za liječenje poremećaja nedostatka pozornosti ili hiperaktivnog poremećaja (ADHD) u odraslih

Mon, 07/16/2018 - 20:29
jeziku. Kontakt: cochrane_croatia@mefst.hr No ...

Joga kao dio skrbi u odnosu na standardnu skrb za liječenje shizofrenije

Mon, 07/16/2018 - 20:29
engleskom jeziku. Kontakt: cochrane_croatia@mefst.hr No ...

Joga kao alternativa standardnoj terapiji za shizofreniju

Mon, 07/16/2018 - 20:29
engleskom jeziku. Kontakt: cochrane_croatia@mefst.hr No ...

Pages