Latest Croatian Reviews

Subscribe to Latest Croatian Reviews feed
Search on cochrane.org for:
Updated: 3 hours 40 min ago

Učinci dodataka prehrani na bazi lipida za žene tijekom trudnoće

Mon, 02/18/2019 - 13:32
još uvijek dostupni samo na engleskom jeziku. Kontakt: cochrane_croatia@mefst.hr No ...

Donepezil za osobe s demencijom uzrokovanom Alzheimerovom bolešću.

Mon, 02/18/2019 - 13:32
engleskom jeziku. Kontakt: cochrane_croatia@mefst.hr Translation notes CD001190.pub3 No ...

Tiazidi kao najbolji prvi izbor u hipertenziji

Mon, 02/18/2019 - 13:32
cochrane_croatia@mefst.hr No ...

Kognitivna i ponašajna terapija preko interneta za posttraumatski stresni poremećaj (PTSP)

Sun, 02/17/2019 - 12:31
još uvijek dostupni samo na engleskom jeziku. Kontakt: cochrane_croatia@mefst.hr No ...

Preemptivna i preventivna upotreba opioida za bol nakon različitih vrsta operacija kod odraslih osoba

Sun, 02/17/2019 - 12:31
na engleskom jeziku. Kontakt: cochrane_croatia@mefst.hr No ...

Nuspojave kod osoba koje uzimaju makrolidne antibiotike

Fri, 02/08/2019 - 14:29
još uvijek dostupni samo na engleskom jeziku. Kontakt: cochrane_croatia@mefst.hr No ...

Lijekovi za socijalni anksiozni poremećaj: pregled dokaza

Sat, 01/26/2019 - 23:26
dostupni samo na engleskom jeziku. Kontakt: cochrane_croatia@mefst.hr No ...

Metode hitne kontracepcije

Sun, 01/20/2019 - 15:31
sažetaka koji su još uvijek dostupni samo na engleskom jeziku. Kontakt: cochrane_croatia@mefst.hr  No ...

Mogu li komunikacijske intervencije pomoći minimalno verbalnoj djeci s poremećajem autističnog spektra?

Sat, 01/12/2019 - 11:01
Dosadašnje spoznaje Poremećaj autističnog spektra (engl. autism spectrum disorder, ASD) je stanje obilježeno poteškoćama sa socijalnim aspektom komunikacije te ponavljajućim i ograničenim interesima i ponašanjima (npr. ponavljajući pokreti tijela kao što je pljeskanje rukama, senzorna osjetljivost

Probiotici za sprječavanje ili liječenje proljeva u osoba koje boluju od karcinoma, a liječe se kemoterapijom ili radioterapijom

Wed, 01/09/2019 - 11:08
Dosadašnje spoznaje Do 80% osoba koje liječe karcinom kemoterapijom ili radioterapijom pate od proljeva koji je jedna od najčešćih i najproblematičnijih nuspojava. Teški proljev može dovesti do dehidracije (gubitak tekućine i soli) i pothranjenosti kao posljedice promjena u probavi i radu crijeva

Niska doza naltreksona za liječenje aktivne Crohnoveronove bolesti

Sun, 11/25/2018 - 03:27
cochrane_croatia@mefst.hr No ...

Metode stimulacije mozga bez kirurškog zahvata za liječenje kronične boli

Sat, 08/25/2018 - 17:26
sažetaka koji su još uvijek dostupni samo na engleskom jeziku. Kontakt: cochrane_croatia@mefst.hr No ...

Antifibrinolitici za smanjenje jakog menstrualnog krvarenja u žena

Mon, 07/16/2018 - 20:29
koji su još uvijek dostupni samo na engleskom jeziku. Kontakt: cochrane_croatia@mefst.hr No ...

Metode neinvazivne stimulacije mozga za liječenje kronične boli

Mon, 07/16/2018 - 20:29
još uvijek dostupni samo na engleskom jeziku. Kontakt: cochrane_croatia@mefst.hr No ...

18F PET s florbetabenom u ranoj dijagnostici Alzheimerove demencije i drugih demencija kod osoba s umjerenim kognitivnim oštećenjem (MCI)

Mon, 07/16/2018 - 20:29
sažetaka koji su još uvijek dostupni samo na engleskom jeziku. Kontakt: cochrane_croatia@mefst.hr No ...

Pages