Novosti

 • Hrvatski Cochrane polako, ali sigurno prevodi Cochraneove laičke sažetke na hrvatski jezik. Do travnja 2018. godine objavljeno je 2568 sažetaka. Osim studenata koji rade na prijevodima u okviru nastave na kolegijima Istraživanja u biomedicini i zdravstvu Medicinskoga fakulteta u Splitu, Hrvatski Cochrane ima još volontera koji nisu studenti i...
  svibnja 30 2018
 • Na  međunarodnoj razini uključivanje pacijenata i javnosti postaje sastavni dio provođenja zdravstvenih istraživanja. Svrha je uključivanja omogućiti pacijentima aktivno sudjelovanje u provođenju istraživanja, što je suprotno dosadašnjoj praksi prema kojoj se istraživanja provode na pacijentima ili o pacijentima, ali bez njihovog aktivnog...
  svibnja 30 2018
 • Na poziv predsjednice Hrvatske udruge za neurorehabilitaciju i restauracijsku neurologiju, prof. dr. sc. Silve Butković Soldo, rad Hrvatskoga Cochanea  prvi put je predstavljen toj stručnoj populaciji na njihovom 6. kongresu, od 06. - 09. svibnja 2018. g. u Osijeku. Doc. dr. sc. Irena Zakarija-Grković, suvoditeljica Hrvatskog Cochranea,...
  svibnja 30 2018
 • Hrvatski Cochrane predstavio je svoje aktivnosti na 7. hrvatskom kongresu fizikalne i rehabilitacijske medicine koji je održan u novom kongresnom centru hotelskog kompleksa Solaris, kod Šibenika, od 19. do 22. travnja 2018. godine.Zadnji dan kongresa održan je okrugli stol Cochrane inicijativa u rehabilitacijskoj medicini. U okviru tog okruglog...
  svibnja 25 2018
 • Cochrane BiH, kao podružnica Hrvatskoga Cochrane centra službeno je osnovan 12. svibnja 2018. godine pri Medicinskome fakultetu u Mostaru. Na poziv voditeljice Cochrane BiH, Filipe Markotić, na službenoj proslavi i sastanku povodom osnivanja ogranka sudjelovale su i suvoditeljice Hrvatskoga Cochranea doc. dr. sc. Irena Zakarija-Grković i dr....
  svibnja 15 2018
 • Na 7. hrvatskom kongresu fizikalne medicine i rehabilitacije u Šibeniku, održan je okrugli stol "Značaj i važnost Cochrane inicijative u rehabilitacijskoj medicini" u nedjelju, 22. travnja 2018.Na okruglom stolu, kojeg su moderirali doc. dr. sc.  Saša Moslavac i dr. sc. Frane Grubišić, izlagala su i dva člana Hrvatskog Cochranea.Prof. dr. sc...
  travnja 27 2018
 • 26. ožujka 2018. na Medicinskome fakultetu u Splitu održana je svečana proslava Dana Medicinskoga fakulteta te su uručene nagrade (pohvalnice) najboljim djelatnicima i studentima fakulteta.Među dobitnicima nagrada su i dvije članice Hrvatskoga Cochranea. Doc. dr. sc. Ireni Zakariji-Grković, suvoditeljici Hrvatskoga Cochranea uručena je nagrada za...
  travnja 24 2018
 • U novom kongresnom centru hotelskog kompleksa Solaris kod Šibenika od 19. do 22. travnja 2018. održao se 7. hrvatski kongres fizikalne i rehabilitacijske medicine.Teme kongresa bile su:1. Nove tehnologije u rehabilitacijskoj i fizikalnoj medicini2. Rehabilitacija reumatoloških bolesnika3. Rehabilitacija ortopedsko-traumatoloških bolesnikaTakođer...
  travnja 23 2018
 • Kako napraviti sustavni pregled literature: osnove metodologije i praktični koraci30. lipnja (subota) i 1. srpnja (nedjelja), Sveučilište u Splitu, Medicinski fakultetSustavni pregledi smatraju se najvišom razinom dokaza u medicini. Ovaj tečaj namijenjen je svim zdravstvenim radnicima i znanstvenicima koje zanima metodologija izrade sustavnih...
  travnja 18 2018
 • Stvaranje preduvjeta za izradu i promicanje Cochraneovih sustavnih pregledaPetak, 29. lipnja 2018., Sveučilište u Splitu, Medicinski fakultetSkup boduje HLK: pasivni sudionici 10 bodova, aktivni sudionici 15 bodovaPROGRAM SIMPOZIJA (PDF)Okrugli stol 1: Osmišljavanje strategije izgradnje kapaciteta za izradu i promicanje Cochraneovih sustavnih...
  travnja 18 2018

Stranice

Pretplati se na Novosti