Medijska konferencija povodom obilježavanja svjetskog dana sigurnosti pacijenata

U četvrak, 17. rujna 2020. godine, na Medicinskom fakultetu u Splitu održana je medijska konferencija povodom obilježavanja Svjetskog dana sigurnosti pacijenata. 

Na konferenciji je predstavljena aktualna situacija u Hrvatskoj, koja se prvenstveno odnosi na očuvanje sigurnosti pacijenata u doba COVID-19 pandemije. Osim toga, Jasna Karačić, predstojnica UNESCO odjela za prava pacijenata medicine utemeljene na dokazima predstavila je i priručnik "Pacijent utemeljen na dokazima". Josip Perić,  pravnik Hrvatske udruge za promicanje prava pacijenata predlaže informatizaciju cijelog sustava listi čekanja i sudjelovanje privatnog zdravstvenog sektora u ovim vremenima. 

Irena Zakarija-Grković, suvoditeljica Hrvatskoga Cochranea, naglasila je važnost uloge Cochranea u stvaranju sigurnog okruženja u donošenju zdravstvenih odluka, pri čemu je od velikog značaja činjenica da su Hrvatski Cochrane i Hrvatska udruga za promicanje prava pacijenata partneri i zajedničkim snagama mogu raditi na poboljšanju sigurnosti pacijenata.