doc. Irena Zakarija - Grković predavala je na kongresu Izraelskog udruženja međunarodno certificiranih savjetnica za dojenje

U Herzeliji, ljetovalištu sjeverno od Tel Aviva, od 13. do 14. siječnja, u Hotelu Daniel, održan je godišnji kongres Izraelskog udruženja međunarodno certificiranih savjetnica za dojenje, na kojemu je su - voditeljica Hrvatskog Cochranea, doc. dr. sc. Irena Zakarija - Grković pozvana održati tri predavanja, dva iz područja dojenja, a jedno o medicini utemeljenoj na dokazima. Bila je jedna od samo dva međunarodna predavača koji su izlagali na ovogodišnjem kongresu, na kojemu je sudjelovalo preko 250 savjetnica za dojenje iz cijelog Izraela. Prilikom posjete, doc. dr. sc. Irena Zakarija - Grković posjetila je rodilište Laniado, u gradu Netanja, gdje je podučila osoblje o UNICEF- ovoj inicijativi 'Rodilište - prijatelj djece'.