Cochraneova radionica za korištenje uputa za diseminaciju Cochrane proizvoda (Dissemination checklist)

U siječnju ove godine u Londonu se okupilo 28 predstavnika Cochrane geografskih skupina diljem svijeta. Predstavnica hrvatskog Cochranea bila je Ružica Tokalić, koja je sudjelovala u dvodnevnoj radionici o novim Cochraneovim uputama za diseminaciju.

Radionicu su vodile Claire Genton i Sarah Rosenbaum iz norveškog Cochranea. U sadržajem vrlo gusta dva dana, pomagale su sudionicima pisati laičkim jezikom, definirati ciljanu publiku i naći načine kako ih uključiti u svoj rad, te jezično najbolje predočiti razine dokaza prema GRADE metodologiji. Cijelu listu uputa za diseminaciju, bolju i prilagođenu komunikaciju Cochraneovih proizvoda možete naći na ovom linku.

U dinamičnoj je radionici bilo vremena i za razmjenu iskustava i znanja različitih prevoditeljskih timova. Na koncu, svi su prisutni osnovali skupinu koja će se sastajati i u buduće, te surađivati i razmjenjivati iskustva u širenju rada Cochranea.