Radionice o sustavnom pretraživanju literature

Ana Utrobičić održala je dvije radionice o sustavnom pretraživanju literature namijenjene knjižničarima.

Na poziv Sveučilišne knjižnice u Splitu, 14. veljače 2019. godine održala je radionicu u kojoj je upoznala visokoškolske i specijalne knjižničare s temeljnim načelima sustavnog pretraživanja literature prema Cochraneovoj metodologiji, od izvora koji se trebaju uzeti u obzir prilikom pretraživanja kako bi se izbjegla pristranost, do načina postavljanja same strategije, korištenja posebnih operatora i filtera u pretraživanju, pohranjivanja korištenih strategija, eksporta rezultata u odgovarajući softver za upravljanje referencijama te o dokumentiranju i izvješćivanju o svim provedenim pretraživanjima u samome radu. Radionica se sastojala od uvodnog izlaganja i vježbi koje su sadržavale postavljanje istraživačkoga pitanja, određivanje glavnih koncepata, odabir odgovarajućih pojmova za pretraživanje te izgradnju same strategije u bazi podataka.

Na poziv predsjednice Komisije za medicinske knjižnice Hrvatskoga knjižničarskog društva Lovele Machale Poplašen, 12. ožujka 2019. godine Ana Utrobičić je održala radionicu i za kolegice i kolege medicinske knjižničare koja je bila organizirana u vrijeme održavanja sastanka Komisije kako bi joj mogli nazočiti knjižničari iz različitih dijelova Hrvatske. Radionica je održana u Školi narodnog zdravlja Andrija Štampar. Sadržaj radionice bio je sličan radionici održanoj u Splitu, s posebnim naglascima na specifičnostima pretraživanja medicinske literature. Tom je prigodom Ana Utrobičić ukazala i na brojne probleme koji se javljaju kod tako složenih pretraživanja, a koji su često povezani s obilježjima određenih baza podataka, ali i s procesom nabave elektroničkih izvora. Sustavno pretraživanje literature svakako izlazi izvan okvira uobičajenog korisničkog pretraživanja te zahtijeva određene mogućnosti koje se u postupku nabave baza podataka moraju jasno navesti.