Pouzdane informacije u zdravstvu

Multidisciplinarni tim stručnjaka okupljenih oko projekta Informed Health Choices (dostupno na: https://www.informedhealthchoices.org) razvio je okvir za kritičko razmišljanje o zdravstvenim tvrdnjama i donošenje odluka o liječenju. Projekt je namijenjen učenicima u osnovnim i srednjim školama, ali sadržava i materijale za razumijevanje zdravstvenih tvrdnji u općoj populaciji. Za učenike, projekt osigurava prilike za akademsko napredovanje i poticanje šireg načina razmišljanja.

Skupina znanstvenika iz Hrvatskoga Cochranea pridružila se projektu i zajedno s kolegama s Kineziološkoga i Filozofskoga fakulteta u Splitu rade na implementaciji projekta u Republici Hrvatskoj. Do sada je odrađen veliki posao prijevoda edukacijskih materijala na hrvatski jezik te je u proteklih godinu dana projekt predstavljen u osnovnim školama na području Splita i okolice, dok je provedba edukacije planirana u osnovnim školama tijekom sljedeće školske godine. Daljnji planovi uključuju učenike srednjih škola i diseminaciju projekta u općoj populaciji, među pacijentima, a sve s ciljem poticanja zdravstvene pismenosti.

Vjerujemo da vještine kritičke procjene zdravstvenih tvrdnji mogu biti primijenjene i u donošenju odluka izvan područja zdravstva. Projekt potiče aktivnu participaciju djece i mladih, što je osnovno načelo i njima zajamčeno pravo sukladno Konvenciji o pravima djeteta te ima potencijal potaknuti njihov aktivan angažman u društvu. Neki od današnjih učenika, naime, postat će zdravstveni djelatnici, znanstvenici, donositelji odluka u zdravlju. Svi oni su budući građani ovoga društva, stoga je ključno da nauče osnovne vještine koje će im trebati za donošenje dobro informiranih odluka.

Cijela priča zainteresirala je i medije, pa je tako Slobodna Dalmacija objavila članak čiji sadržaj možete pronaći na sljedećoj poveznici: https://slobodnadalmacija.hr/mozaik/zdravlje/ne-trazite-dijagnozu-i-lijek-na-googleu-znanstvenica-iz-cochrane-centra-objasnjava-zasto-je-to-opasno-otkriva-i-kojim-stranicama-mozemo-vjerovati-1021504