Posebna zbirka COVID-19: dokazi relevantni za kliničku rehabilitaciju

Cochrane je objavio novu posebnu zbirku COVID-19: dokazi relevantni za kliničku rehabilitaciju. 

Svjetska zdravstvena organizacija (WHO) prepoznala je rehabilitaciju kao ključnu zdravstvenu strategiju, zajedno s promocijom, prevencijom, liječenjem i palijativnom skrbi. Rehabilitacija se fokusira na cjelokupno funkcioniranje cijele osobe, uključujući komorbiditete. Slijedom toga, rehabilitacija osoba koje su boluju od COVIDA-19 mora uzeti u obzir ne samo posljedice bolesti već i učinke liječenja primijenjenih tijekom akutne faze. Rehabilitacija suštinski služi smanjenju invalidnosti, sa širokim zdravstvenim, socijalnim i ekonomskim utjecajima.