Okrugli stol o unaprjeđenju zdravstvene pismenosti u Hrvatskoj

Zdravstvena pismenost u Hrvatskoj
Dana 13. rujna 2023. (srijeda) od 15:30 do 17:00 sati u Algebri (dvorana Faust Vrančić) na adresi Gradišćanska 24 u Zagrebu će se održati okrugli stol na temu „Zdravstvena pismenost u Hrvatskoj: tko preuzima odgovornost?“  
 
Okrugli stol organizira udruga Krijesnica u suradnji s partnerima u sklopu EU projekta Zdravstveni opservatorij, a jedan od partnera u projektnom konzorciju je i Hrvatski Cochrane.