Novi datum slanja sažetaka za poster prezentacije za 12. hrvatski Cochrane simpozij

POŠALJITE SAŽETAK ZA POSTER PREZENTACIJU

Pozivamo sve autore koje žele prikazati svoj rad kao poster da sažetke pošalju najkasnije do 27. srpnja 2020. u 23:59 h na e-adresu anita.rezic@mefst.hr.

UPUTE ZA SLANJE SAŽETAKA

 • Sažetak treba biti napisan na engleskom jeziku
 • Sažetak može prezentirati bilo koju temu, ali relevantnost teme za Cochrane treba biti jasno naznačena
 • Sažetak ne smije imati više od 2000 znakova s proredima, ili oko 300 riječi, font je Times New Roman, veličina 12 pts
 • Navesti naslov sažetka, 3-5 ključnih riječi odvojenih zarezom, imena i prezimena svih autora (puno ime i prezime, bez titula) te naziv institucije, grada i države iz koje dolaze
 • Ime autora koji će predstavljati poster podebljajte i podcrtajte
 • Naslov napisati tako da samo prvo slovo bude veliko, a ostala mala (engl. sentence-style)
 • Kontakt autor treba navesti svoju e-mail adresu
 • Sažetke strukturirajte tako da imaju podnaslove Background, Objectives, Methods, Results i Conclusions. Ako vaš sažetak ne može slijediti tu strukturu, izaberite podnaslove koji su prikladni za vaš sažetak.
 • Naslov sažetka ne bi trebao biti dulji od 20 riječi.
 • Ako se koriste kratice, molimo navedite puno značenje kratice pri njenom prvom spominjanju.
 • Tablice i slike mogu se poslati sa sažetkom, kao dodatni dokumenti u privitku. Dozvoljeni formati su gif, png, jpg, jpeg, tif, tiff, pdf. Molimo ne zaboravite spomenuti tablice i slike u tekstu (primjer: Tablica 1, ili Slika 1, itd.) sažetka.

Originalni sažetci neće biti lektorirani, za jezičnu i sadržajnu ispravnost odgovara autor.

ODLUKA O PRIHVAĆANJU SAŽETAKA I IZRADA POSTERA

Autori će putem e-pošte dobiti informaciju o prihvaćanju sažetka najkasnije do 10. kolovoza 2020. Poster treba biti portrait-style, visina 100 cm, širina 70 cm. Molimo poster pripremite na engleskom jeziku.

OBJAVA KONGRESNIH SAŽETAKA

Sažetci će biti objavljeni na mrežnoj stranici www.cochrane.hr.