Nova suvoditeljica Hrvatskog Cochranea (2015-07-14)

Tina Poklepović Peričić imenovana je za novu su-voditeljicu Hrvatskog Cochranea. Ona će na tom mjestu zamijeniti Darija Sambunjaka, koji je na čelu Hrvatskog Cochranea bio od 2009. godine, najprije kao voditelj, a zatim kao su-voditelj, zajedno s Irenom Zakarijom-Grković.

Tina Poklepović Peričić doktorica je dentalne medicine i radi u ordinaciji dentalne medicine u Domu zdravlja Split. Također, naslovni je asistent na Katedri za istraživanja u biomedicini i zdravstvu Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Splitu. U svibnju 2015. godine doktorirala je na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Splitu, s disertacijom „Sredstva za interdentalno čišćenje u prevenciji parodontnih bolesti i zubnog karijesa: Cochrane sustavni pregled“. Već više godina sudjeluje u aktivnostima Hrvatskog Cochranea, a surađuje i sa Cochrane skupinom za oralno zdravlje (Cochrane Oral Health Group), u kojoj djeluje kao klinički savjetnik.

Dosadašnji su-voditelj Hrvatskog Cochranea Dario Sambunjak nastavit će aktivno djelovati u Cochraneu, kao član Odjela za učenje i potporu (Learning and Support Department) pri središnjem uredu Cochranea.