Izvedba drame "Nemoguća odluka - život prekinut neizvjesnošću"

Izvedba drame "Nemoguća odluka - život prekinut neizvjesnošću"

Povodom obilježavanja Svjetskog dana zdravstvene skrbi utemeljene na dokazima (https://worldebhcday.org/), na Medicinskom fakultetu u Splitu (B100 - Amfiteatar) će se dana 20. listopada 2023. s početkom u 15:00 sati održati izvedba drame dr. Benjamina Đulbegovića "Nemoguća odluka - život prekinut neizvjesnošću".

Izvedba će biti popraćena panel raspravom o etičko-znanstveno-filozofskim konceptima u drami.

Organizator događanja je Hrvatski Cochrane.

Detaljan program bit će uskoro objavljen.

plakat-drama.pdf