Tečaj: Medicina utemeljena na dokazima i Cochrane metodologija

Medicinski fakultet Sveučilišta u Mostaru i Cochrane Bosne i Hercegovine (Cochrane BH) su organizirali 20. i 21. 9. 2018. dvodnevni tečaj visokokvalitetne edukacije i izobrazbe zdravstvenih profesionalaca o Cochrane metodologiji „Medicina utemeljena na dokazima i Cochrane metodologija“ koji se prvi put organizira u BiH, na Medicinskom fakultetu u Mostaru, uz veliku i svesrdnu pomoć dekana prof. dr. sc. Milenko Bevanda.

Organizacijski tim tečaja „Medicina utemeljena na dokazima i Cochrane metodologija“ su činili: prof. dr. sc. Milenko Bevanda (predsjednik), prof. dr. sc. Katarina Vukojević, prof. dr. sc. Ivan Ćavar, prof. dr. sc. Danijel Pravdić, doc. dr. sc. Svjetlana Grgić, dr. sc. Filipa Markotić, mr. sc. Josip Šimić, Ana Ćuk, Danijela Škobić, Marija Musa, Alisa Ćorić i Silvija Planinić. 

Predavači su bili eminentni stručnjaci iz Cochrane metodologije prof. dr. sc. Davor Štimac, prof. dr. sc. Goran Hauser, doc. dr. sc. Goran Poropat i dr. med. Tin Nadarević iz KBC-a Rijeka. Uz njih su u edukaciji sudjelovali i članovi Cochrane BH: prof. dr. sc. Katarina Vukojević, doc. dr. sc. Svjetlana Grgić, dr. sc. Mahir Fidahić i dr. sc. Filipa Markotić.

Na samom početku nazočnima su se obratili i izrazili svoju podršku: rektor Sveučilišta u Mostaru prof. dr. sc. Zoran Tomić, ravnatelj Sveučilišne kliničke bolnice Mostar prof. dr. sc. Ante Kvesić i dekan Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Mostaru prof. dr. sc. Milenko Bevanda. Voditeljica Cochrane BH dr. sc. Filipa Markotić se zahvalila svima na izdvojenom vremenu i pruženoj podršci, a tečaj je otvorio ravnatelj Kliničkog bolničkog centra prof. dr. sc. Davor Štimac koji je ujedno bio i voditelj tečaja. Predsjednik Liječničke/Ljekarske komore Hercegovačko-Neretvanske županije/kantona prim. dr. Mehmed Haznadar svojom nazočnošću iskazao je svoju podršku. Ravnateljica Zavoda za zdravstveno osiguranje i reosiguranje Federacije Bosne i Hercegovine, doc. dr. sc. Vlatka Martinović, nije mogla biti prisutna na otvaranju tečaja radi ranije preuzetih obaveza, ali je izrazila podršku organizaciji tečaja i radu Cochrane BH te kasnije i posjetila organizatore tečaja. Također, voditeljice Hrvatskoga Cochranea, doc. dr. sc. Irena Zakarija-Grković i dr. sc. Tina Poklepović Peričić, zbog sudjelovanja na Cochraneovom Kolokviju u Edinburghu nisu mogle sudjelovati na tečaju, no od samog početka izrazile su podršku u ime Hrvatskoga Cochranea, a potom i čestitale na uspješno provedenom tečaju.   

Na tečaju je sudjelovalo 32 zdravstvene profesionalca iz cijele Bosne i Hercegovine te i iz Hrvatske. Medicinski fakultet Sveučilišta u Mostaru je tečaj bodovao s 2 ECTS boda. Liječnička/Ljekarska komora HNŽ/HNK i Komora medicinskih biokemičara su sudionike tečaja bodovali sa 25 bodova, a Komora magistara farmacije Federacije Bosne i Hercegovine s tri boda.

Cilj ove izobrazbe i edukacije je bio informirati i educirati zdravstvene profesionalce o Cochrane metodologiji i sustavnim preglednim člancima kao najvišom razinom dokaza u medicini koji pomažu zdravstvenim profesionalcima u stručnom radu i kvalitetnom pristupu pacijentu. Cochrane sustavni pregledi se smatraju zlatnim standardom informacija utemeljenih na dokazima.

Cochrane Bosna i Hercegovina je službeno osnovan 12. svibnja 2018. godine pri Medicinskom fakultetu Sveučilištu u Mostaru kao podružnica Cochrane Hrvatska uz podršku Cochrane tima, voditeljica doc. dr. sc. Irene Zakarije Grković i dr. sc. Tina Poklepović Peričić. Kroz mentorstvo, metodološku podršku i nadzor Cochrane Hrvatska će koordinirati i voditi Cochrane Bosna i Hercegovina. Voditeljica Cochrane Bosna i Hercegovina je dr. sc. Filipa Markotić.

U skladu s pravilima Cochrane, Bosanskohercegovačka podružnica je kao dio Cochrane entiteta uvedena u Archie bazu podataka, bazu podataka Cochrane te na popis Cochrane entiteta na mrežnim stanicama Cochranea.

Cilj Cochrane Bosna i Hercegovina je omogućiti zdravstvenim djelatnicima, pacijentima i ostalim korisnicima zdravstvenih odluka pristup jasnim i kvalitetnim informacijama o zdravstvenim intervencijama te stvoriti temelj za donošenje dobro informiranih odluka u zdravstvu, ali i za oblikovanje smjernica za kliničku praksu te kreiranje politike zdravstvene zaštite.

Cochrane Bosna i Hercegovina planira svoje ciljeve ostvariti kroz prijevode sažetaka sustavnih pregleda na jednostavnom jeziku za opću populaciju, izradu edukativnih i promotivnih materijala o medicini utemeljenoj na dokazima, sudjelovanje u izradi sustavnih pregleda, edukaciji kroz predavanja i radionice za pacijente i zdravstvene djelatnike, edukaciju Cochrane članova/volontera kroz sudjelovanje na međunarodnim sastancima i skupovima.

 doc. dr. sc. Svjetlana Grgić