Službeno osnivanje ogranka Cochrane Bosna i Hercegovina (2018-05-15)

Cochrane BiH, kao podružnica Hrvatskoga Cochrane centra službeno je osnovan 12. svibnja 2018. godine pri Medicinskome fakultetu u Mostaru.

 Na poziv voditeljice Cochrane BiH, Filipe Markotić, na službenoj proslavi i sastanku povodom osnivanja ogranka sudjelovale su i suvoditeljice Hrvatskoga Cochranea doc. dr. sc. Irena Zakarija-Grković i dr. sc. Tina Poklepović Peričić.

 Uz suvoditeljice Hrvatskoga Cochranea proslavi su nazočile i predsjednica Savjetodavnog odobra Cochrane BiH te prodekanica za znanost Medicinskoga fakulteta u Mostaru, izv. prof. dr. sc. Katarina Vukojević, članica Savjetodavnog odbora Cochrane BiH, doc. dr. sc. Vlatka Martinović te ostali članovi novoosnovanog tima, dr. sc. Svjetlana Grgić, mr.sc. Josip Šimić, Ana Ćuk, Nikolina Penava, Matija Mikulić-Kajić.

 Na sastanku i svečanoj proslavi razgovaralo se o idejama i budućim aktvnostima Cochrane BiH. Članovi Cochrane BiH već duže vremena aktivno sudjeluju u prevođenju laičkih sažetaka na hrvatski jezik, a cilj im je taj projekt proširiti i na preostala dva službena jezika Bosne i Hercegovine, bosanski i srpski.

 Cochrane BiH će uz pomoć Hrvatskoga Cochranea svoje buduće aktivnosti usmjeriti između ostalog i na razvoj jasnih smjernica za kliničku praksu, poboljšanje zdravstvene zaštite u BiH te omogućavanje svima pristup jasnim i kvalitetnim informacijama o zdravstvenim intervencijama.

Cochrane BiH kontakt: cochrane-bh@mef.sum.ba / http://bih.cochrane.org/