Projekt prevođenja Cochraneovih sažetaka (2018-05-30)

Hrvatski Cochrane polako, ali sigurno prevodi Cochraneove laičke sažetke na hrvatski jezik. Do travnja 2018. godine objavljeno je 2568 sažetaka. Osim studenata koji rade na prijevodima u okviru nastave na kolegijima Istraživanja u biomedicini i zdravstvu Medicinskoga fakulteta u Splitu, Hrvatski Cochrane ima još volontera koji nisu studenti i koji u okviru svojih mogućnosti svakodnevno doprinose povećanju broja prevedenih sažetaka. Osim povećanja broja prevedenih Cochraneovih laičkih sažetaka, kontinuirano se povećava i broj pristupa na stranicu Cochrane dokazi gdje se nalaze objavljeni prevedeni sažetci. U ožujku 2018. broj pristupa prevedenim Cochraneovim sažetcima na hrvatskom jeziku iznosio je 49.580. Od sada naši prevoditelji prevode laičke sažetke u novom programu - Memsource.

Pozivamo sve potencijalne volontere koji žele pomoći u prevođenju preostalih Cochraneovih sažetaka da nam se jave i uključe u naš projekt predstavljanja najboljih dokaza u medicini na hrvatskom jeziku.

Kontakt: cochrane_croatia@mefst.hr