Projekt prevođenja Cochraneovih sažetaka (2018-01-31)

Hrvatski Cochrane polako, ali sigurno prevodi Cochraneove laičke sažetke na hrvatski jezik. Do kraja 2017. godine objavljeno je 2539 sažetaka, a prevedeno ih je još i više ali još nisu objavljeni. Osim studenata koji rade na prijevodima u okviru nastave na kolegijima Istraživanja u biomedicini i zdravstvu Medicinskoga fakulteta u Splitu, Hrvatski Cochrane ima još 178 volontera koji nisu studenti i koji u okviru svojih mogućnosti svakodnevno doprinose povećanju broja prevedenih sažetaka. Osim povećanja broja prevedenih Cochraneovih laičkih sažetaka, kontinuirano se povećava i broj pristupa na stranicu Cochrane dokazi gdje se nalaze objavljeni prevedeni sažetci. U prosincu 2017. broj pristupa prevedenim Cochraneovim sažetcima na hrvatskom jeziku iznosio je 37.617, što iznosi 2% pristupa svim prevedenim Cochraneovim sažetcima širom svijeta. Veći broj pristupa imaju samo laički sažetci na francuskom, španjolskom i portugalskom jeziku.

Pozivamo sve potencijalne volontere koji žele pomoći u prevođenju preostalih Cochraneovih sažetaka da nam se jave i uključe u naš projekt predstavljanja najboljih dokaza u medicini na hrvatskom jeziku.
Kontakt: cochrane_croatia@mefst.hr