Projekt prevođenja Cochraneovih laičkih sažetaka

Hrvatski Cochrane polako, ali sigurno prevodi Cochraneove laičke sažetke na hrvatski jezik. Do lipnja 2018. godine objavljeno je 2568 sažetaka. Osim studenata koji rade na prijevodima u okviru nastave na kolegijima Istraživanja u biomedicini i zdravstvu Medicinskoga fakulteta u Splitu, Hrvatski Cochrane ima još volontera koji nisu studenti i koji u okviru svojih mogućnosti svakodnevno doprinose povećanju broja prevedenih sažetaka. Od sada naši prevoditelji prevode laičke sažetke u novom programu - Memsource, a u istom programu članovi Hrvatskoga Cochranea trenutno prevode i nove Cochraneove web stranice s engleskog na hrvatski jezik, kako bi naši dokazi o zdravlju bili još dostupniji.

Pozivamo sve potencijalne volontere koji žele pomoći u prevođenju preostalih Cochraneovih sažetaka da nam se jave i uključe u naš projekt predstavljanja najboljih dokaza u medicini na hrvatskom jeziku. Za uključivanje u projekt prevođenja Cochraneovih laičkih sažetaka potrebno je ispuniti podatke na poveznici te će Vas Cochrane Membership uputiti na nas kako bismo Vam dodijelili sažetke za prevođenje.

Kontakt: cochrane_croatia@mefst.hr