Predstavljanje Hrvatskoga Cochranea na Plivinoj ljetnoj školi kliničke farmacije (2017-09-14)

Na Medicinskome fakultetu u Splitu od 25. do 27. kolovoza 2017. održana je Plivina ljetna škola farmacije s međunarodnim sudjelovanjem, u sklopu koje je suvoditeljica Hrvatskoga Cochranea dr. sc. Tina Poklepović Peričić, na poziv prof. dr. sc. Darka Moduna, organizatora ovoga skupa, predstavila misiju, viziju i vrijednosti Hrvatskoga Cochranea. U svom predavanju dr. sc. Tina Poklepović Peričić osvrnula se na nastanak i razvoj, potrebu i značaj rada Cochranea kao globalne organizacije te na važnost Cochraneovih sustavnih preglednih radova, njihovu vrijednost u svakodnevnom radu, napose za farmaceute, ciljano navodeći najsvježije primjere zanimljivih Cochraneovih pregleda o analgeticima, vitaminima i ostalim farmaceutskim pripravcima koji se ne izdaju na recept. Također, na predavanju su sudionici Plivine škole upoznati s aktivnostima Hrvatskoga Cochranea, kao i mogućnostima uključenja u njegov rad