Poster prezentacije za 13. CroCos

Pozivamo sve autore koji žele prikazati rezultate svojih istraživanja u obliku Power Point prezentacije da sažetke pošalju najkasnije do 15. svibnja 2021. na e-adresu anita.rezic@mefst.hr.  

UPUTE ZA SLANJE SAŽETAKA

 • Sažetak treba biti napisan na engleskom jeziku
 • Sažetak može prezentirati bilo koju temu, ali relevantnost teme za Cochrane treba biti jasno naznačena
 • Sažetak ne smije imati više od 2000 znakova s proredima, ili oko 300 riječi, font je Times New Roman, veličina 12 pts
 • Navesti naslov sažetka, 3-5 ključnih riječi odvojenih zarezom, imena i prezimena svih autora (puno ime i prezime, bez titula) te naziv institucije, grada i države iz koje dolaze
 • Ime autora koji će predstavljati poster podebljajte i podcrtajte
 • Naslov napisati tako da samo prvo slovo bude veliko, a ostala mala (engl. sentence-style)
 • Kontakt autor treba navesti svoju e-mail adresu
 • Sažetke strukturirajte tako da imaju podnaslove Background, Objectives, Methods, Results i Conclusions. Ako vaš sažetak ne može slijediti tu strukturu, izaberite podnaslove koji su prikladni za vaš sažetak.
 • Naslov sažetka ne bi trebao biti dulji od 20 riječi.
 • Ako se koriste kratice, molimo navedite puno značenje kratice pri njenom prvom spominjanju.
 • Tablice i slike mogu se poslati sa sažetkom, kao dodatni dokumenti u privitku. Dozvoljeni formati su gif, png, jpg, jpeg, tif, tiff, pdf. Molimo ne zaboravite spomenuti tablice i slike u tekstu (primjer: Tablica 1, ili Slika 1, itd.) sažetka.

Originalni sažetci neće biti lektorirani, za jezičnu i sadržajnu ispravnost odgovara autor.

ODLUKA O PRIHVAĆANJU SAŽETAKA I IZRADA POSTERA

Autori će putem e-pošte dobiti informaciju o prihvaćanju sažetka najkasnije do 24. svibnja 2021. Molimo prezentacije pripremite na engleskom jeziku.

OBJAVA KONGRESNIH SAŽETAKA

Sažetci će biti objavljeni na mrežnoj stranici www.cochrane.hr.