Objavljen pretražni pregled (scoping review) u Biochemia Medica u čijoj su izradi sudjelovali članovi Cochrane BiH i članovi Hrvatskoga Cochranea (2018-02-14)

Scoping review (pretražni pregled) koristi se za mapiranje literature o određenoj temi kako bi se identificirali ključni koncepti, teorije i izvori dokaza. Osobito je koristan kada je pitanje istraživanja opširno , a očekuju se više kvalitativni nego kvantitativni rezultati.

Pronašli smo da je prije 2000. godine terminologija dijeljenja podataka bila slabije razvijena. Stavovi o dijeljenju podataka iz kliničkih istraživanja su se mijenjali, a krajnju prevagu donijela je upotrebaindividualnih podataka pacijenata u Cochraneovim sustavnim preglednim člancima, kao i osnivanje Cochraneove radne grupe za upotrebu individualnih podataka pacijenata u metaanalizama.

Članak možete pročitati ovdje.

Mersiha Mahmić-Kaknjo