Objavljen novi članak o štetnim događajima u kliničkim ispitivanjima interakcija lijekova

                                            

Na tržištu se trenutno pojavljuje sve više novih lijekova, a usporedno s time, povećava se i mogućnost nastanka interakcija lijekova. Interakcije lijekova inače predstavljaju značajan problem u kliničkoj praksi, budući da mogu smanjiti učinkovitosti liječenja ili pak povećati toksičnost lijekova. Mogu nastati štetni, neželjeni događaji koji nekada mogu završiti bolničkim liječenjem ili čak smrću.

Prije nego što novi lijek bude stavljen u promet i primijenjen ogromnoj populaciji pacijenata, moraju se provesti klinička ispitivanja na manjem broju pacijenata da bi se utvrdila mogućnost stupanja u interakcije s drugim lijekovima. Rezultati provedenih kliničkih ispitivanja postaju dostupnosti javnosti objavljivanjem u javnom registru kliničkih ispitivanja ili znanstvenom časopisu. Sigurnosni profil lijeka nastavlja se također pratiti i nakon puštanja lijeka u promet.

Cilj provedenog istraživanja bio je odrediti slaganje podataka o štetnim događajima za klinička ispitivanja interakcija lijekova koja su imala rezultate navedene i u registru kliničkih ispitivanja i u znanstvenom časopisu.

Većina kliničkih ispitivanja interakcija upisanih u najveći javno dostupni registar kliničkih ispitivanja, ClinicalTrials.gov, uopće nije objavila svoje rezultate u znanstvenom članku ili spomenutom registru. Među onim rijetkima koji jesu, utvrđeno je da su često u člancima objavljivali drukčije brojeve ispitanika koji su razvili neželjene događaje od onih prijavljenih u registru, na drukčiji način opisivali te neželjene događaje ili ih pak potpuno izostavili iz članka. Rezultati upućuju na potrebne promjene i strože zahtjeve prilikom objavljivanja rezultata kliničkih ispitivanja, čime bi se unaprijedila sigurnost pacijenata prilikom primjene više lijekova odjednom.

Članak je objavljen u časopisu Journal of Clinical Epidemiology.

Novčanu potporu za istraživanje dala je Hrvatska zaklada za znanost – Projekt Hrvatske zaklade za znanost: Profesionalizam u zdravstu (ProHealth).

Diana Jurić