IMPACT Opservatorij (2016-05-04)

U prosincu 2014. izvjestili smo o početku  IMPACT Opservatorija. Taj međunarodni projekt pri Katedri za istraživanja u biomedicini i zdravstvu Medicinskog fakulteta u Splitu usko je povezan s Hrvatskim Cochraneom. Podsjećamo da IMPACT dolazi od engleskog punog naslova IMProving Access to Clinical Trial data, koji u prijevodu glasi: Poboljšavanje pristupa podacima kliničkih ispitivanja.

Opservatorij prati utjecaj promjena transparentnosti podataka na razvoj kliničkih ispitivanja sa ciljem ukazivanja na utjecaje raznih čimbenika, na teškoće i prednosti dijeljenja podataka te informiranja procesa. 

Tijekom 2015. i početkom 2016.,  nositeljica projekta, dr. Karmela Krleža-Jerić razvila je mrežu suradnika i postavila osnove Opservatorija. Kako bi spoznali čimbenike koji utječu na javno dijeljenje podataka, ekipa Opservatorija radi posebnu analizu literature, tzv. scoping review, provodi ankete i intervjue relevantnih sudionika u procesu transparencije podataka, te detaljno proučava osobine repozitorija koji primaju, čuvaju i omogućuju korištenje podataka kliničkih ispitivanja.

Principe postavljanja Opservatorija kao i preliminarne rezultate članovi tima su predstavili na  brojnim stručnim i znanstvenim skupovima, poput Cochrane kolokvija u Beču i Cochrane simpozija u Sarajevu.  

Dijalog sa stručnjacima i znanstvenicima te prezentacije preliminarnih rezultata Opservatorija na brojnim znanstvenim i stručnim skupovima ukazala je da Opservatorij može puno doprinijeti poboljšanju kvalitete dokaza potrebnih za odlučivanje u zdravstvu, te poboljšanju kvalitete studija i smanjenju rasipanja tj. gubitka u znanosti.

Ove je godine dr. Krleža-Jerić održala i poludnevnu radionicu na Macquarie University  u Sydney, Australija.  Za vrijeme boravka u Australiji dala je i  intervju za SBS radio