Hrvatski Cochrane suorganizator motovunske ljetne škole unaprjeđenja zdravlja (2016-09-23)

Na poziv glavnog organizatora doc. dr. sc. Aleksandra Džakule, Hrvatski Cochrane je u srpnju 2016. bio suorganizator ljetne škole unaprjeđenja zdravlja Zdravstveni sustavi i zdravstvena politika koja se već tradicionalno održava u Motovunu. U fokusu ovogodišnjeg programa bilo je pitanje značenja i korištenja znanja u upravljanju zdravstvom. Odabrane su tri ključne teme, uključujući prenošenje stručnih i upravljačkih znanja u praksu (policy dokumenti i stručne smjernice), donošenje i provedbu odluka zasnovanih na dokazima i korištenje novih tehnologija u razvoju zdravstvenog sustava.

Na ljetnoj se školi okupilo mnoštvo sudionika iz brojnih segmenata zdravstvenog, obrazovnog i administrativnog dijela zdravstvenog sustava te je ljetna škola bila organizirana na zavidnoj razini kao i uvijek do sada. Sudionici ljetne škole imaju priliku čuti brojne poticajne ideje i primjere dobre prakse, izmjenjivati iskustva i povezivati se. Predstavnice Hrvatskog Cochranea u programu ljetne škole bile su doc. dr. sc. Ana Jerončić koja je održala predavanje o vrednovanju smjernica i izv. prof. dr. sc. Livia Puljak koja je govorila o Cochrane bazama i medicini utemeljenoj na dokazima.

Organizatorima ljetne škole hvala na pozivu za uključenje u program i mnogo uspjeha u organiziranju budućih izdanja tog jedinstvenog događaja.

Fotografija: Ugodno i korisno druženje organizatora i predavača na motovunskoj ljetnoj školi unaprjeđenja zdravlja: Aleksandar Džakula, Ana Jerončić, Dagmar Radin, Livia Puljak, Maja Vajagić, Karmen Lončarek)