Hrvatski Cochrane suorganizator motovunske ljetne škole unapređenja zdravlja

Na poziv glavnog organizatora doc. dr. sc. Aleksandra Džakule Hrvatski Cochrane je u srpnju 2018. bio suorganizator konferencije PUB HUB programa "Zdravstveni sustavi i zdravstvena politika 2018 - Black Box Thinking " koja se već tradicionalno održava u Motovunu. Uz HC, u organizaciji je ove godine sudjelovao i Centar za istraživanje i promicanje najboljih zdravstvenih praksi Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. 

U fokusu ovogodišnjeg programa bilo je pitanje vrednovanja i odlučivanja u zdravstvu. Odabrane su četiri ključne teme, uključujući: kvalitetu automatsko prikupljanih podataka, informacije i znanstvene spoznaje, ekonomsko vrednovanje u zdravstvu, te javne politike i odlučivanje u zdravstvu.

Na ljetnoj školi se okupilo više od 70 sudionika iz brojnih segmenata zdravstvenog, obrazovnog i administrativnog dijela zdravstvenog sustava te je ljetna škola bila organizirana na zavidnoj razini kao i uvijek do sada. Sudionici ljetne škole imali su priliku čuti brojne poticajne ideje i primjere dobre prakse, izmjenjivati iskustva i povezivati se. Predstavnica Hrvatskog Cochranea u programu ljetne škole bila je izv. prof. dr. sc. Ana Jerončić koja je održala dva uvodna predavanja naslova Vrednovanje i odlučivanje u zdravstvu te Odlučivanje temeljeno na informacijama - sigurnost i kvaliteta. 

Organizatorima ljetne škole hvala na pozivu za uključenje u program i mnogo uspjeha u organiziranju budućih izdanja tog jedinstvenog događaja.

Ana Jerončić

Fotografija – preuzeto sa https://www.farmaceut.org/novosti/hrvatska/uspjesno-odrzana-tradicionalna-inicijativa-u-motovunu-zdravstveni-sustavi-i-zdravstvena-politika