Hrvatski Cochrane sudjelovao u izradi smjernica GATHER (2016-09-23)

Podatci o zdravlju populacije na regionalnoj i nacionalnoj razini važni su za praćenje zdravlja i za odgovarajuću raspodjelu sredstava za zdravstvenu skrb. Važni su ne samo javnozdravstvenim radnicima i zdravstvenim profesionalcima nego i vladama, nevladinim organizacijama i financijskim agencijama da bi se adekvatno usporedilo stanje u populacijama, dobili podatci o uzrocima smrti, teretu bolesti i zdravstvenim rizicima te pratile promjene. 

Budući da se za zdravstvene procjene upotrebljavaju različiti izvori podataka i različiti statistički modeli, često se postavlja pitanje je li metodološki pristup podatcima bio dovoljno strog, s jedne strane, a s druge nije sigurno da oni koji bi trebali upotrebljavati dobivene podatke razumiju složene statističke metode kojima su dobivene procjene. Stoga je skupina stručnjaka pod vodstvom Svjetske zdravstvene organizacije pristupila izradi smjernica za bolji prikaz izvješća o zdravstvenim procjenama. 

Smjernice se sastoje od liste za provjeru (engl. check list) u kojoj su nužni podatci i postupci u prikupljanju i obradi podataka. Više detalja nalazi se na mrežnoj stranici GATHER, kao i u časopisima The Lancet i PloS Medicine, gdje su objavljenje. GATHER-skupina, u kojoj je sudjelovao i naš Hrvatski Cochrane, izradila je i dokument s detaljnim obrazloženjem pojedinačnih stavki na listi za provjeru, kao i primjeri dobrog prikaza zdravstvene procjene.

GATHER-smjernice namijenjene su istraživačima i prije svega onima koji donose odluke u zdravstvu, koji planiraju i prate zdravstveno stanje nacije, kao i globalnim, regionalnim i nacionalnim javnozdravstvenim stručnjacima, financijskim agencijama za financiranje i organizacijama civilnog društva.