Hrvatski Cochrane o kliničkim smjernicama (2016-04-29)

Hrvatski Cochrane o kliničkim smjernicama na sastanku Stručnog Savjeta Hrvatskoga liječničkog zbora i 6. Hrvatskog kongresa fizikalne i rehabilitacijske medicine

Nakon poziva predsjednika Hrvatskoga liječničkog zbora, prof. dr. sc. Željka Krznarića, prof. dr. sc. Ana Marušić, znanstvena koordinatorica Hrvatskog Cochranea i voditeljica znanstvenog projekta Hrvatske zaklade za znanost (HRZZ) „Profesionalizam u zdravstvu“, sudjelovala je u sastanku Stručnog savjeta Hrvatskoga liječničkog zbora (HLZ) 4. travnja ove godine. Tema Stručnog savjeta bila je „Smjernice stručnih društava HLZ-a“. Na sastanku je sudjelovao i ministar zdravstva, doc. dr. sc. Dario Nakić, kao i ravnateljica Hrvatskoga zavoda za zdravstveno osiguranje Tatjana Prenđa Trupec. Ministar Nakić istaknuo je važnost razvoja kliničkih smjernica kao preduvjeta uspješnog funkcioniranja zdravstvenog sustava i pružanja najkvalitetnije i najučinkovitije skrbi za sve pacijente u sustavu. Ministar je istaknuo i da je jedan od važnih ciljeva Operativnog programa „Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.“ koji se financira u okviru Europskog socijalnog fonda kao dio Prioritetne osi 4 „Dobro upravljanje“ osnaživanje liječničke profesije za izradu i primjenu kliničkih smjernica.

U raspravi predstavnika Stručnih društava Hrvatskog liječničkog sudjelovala je i prof. Marušić, koja je kolegama predstavila prve rezultate istraživanja metodološke kvalitete i transparentnosti 51 smjernica koje su od 2004. godine priredila Stručna društva HLZ. Istraživanje je napravljeno u okviru projekta HRZZ „Profesionalizam u zdravstvu“ a upotrijebilo je međunarodno provjereni i priznati instrument AGREE II. Analiza je pokazala da su smjernice stručnih društava u nekim elementima, kao što je jasnoća cilja i prikaza, zadovoljavajuće kvalitete, ali da na nekima još treba poraditi na podizanju kvalitete, posebice strogosti razvoja smjernica i uključivanju svih dionika u izradu smjernice.

 Prof. Marušić je u ime Hrvatskog Cochranea govorila o kliničkim smjernicama na 6. Hrvatskom kongresu fizikalne i rehabilitacijske medicine s međunarodnim sudjelovanjem, koji se održao u Šibeniku od 14. do 17. travnja ove godine. Na predavanju koje je održala nakon predstavljanja najnovijih smjernicama Hrvatskog društva za fizikalnu i rehabilitacijsku medicinu, prof. Marušić je upoznala kolege s prvim rezultatima istraživanja kvalitete smjernica Stručnih društava HLZ, kao i rezultatima kvalitativnog istraživanja fokus grupa stručnjaka o kliničkim smjernicama. Prof. Marušić je predstavila iskustva drugih zemalja u postavljanju okvira za kliničke smjernice u Europskoj Uniji. Takav se okvir sastoji od 5 dimenzija: 1) regulatorni temelji (zakonski okvir, uključenost u nacionalne programe za liječenje bolesti, ili službene agencije za razvoj smjernica), 2) razvoj smjernica (pristup – razvoj na nacionalnoj razini ili decentralizirani pristup preko pojedinačnih skupina liječnika ili profesionalnih društava; postoje li upute za razvoj smjernica), 3) kontrola kvalitete smjernica (provjerava li se kvaliteta smjernica, tko provodi provjeru, je li provjera obvezna), 4) primjena i uporaba smjernica (je li obvezna, prostoje li stimulacije (npr. financijske) za primjenu smjernica, tko osigurava provođenje), i 5 ocjena (evaluacija) primjene smjernica (provodi li se takva provjera, tko je izvodi, je li obvezna i tko je propisuje).

Temeljem već ostvarene partnerske suradnje između Hrvatskog Cochranea i Hrvatskog društva za fizikalnu i rehabilitacijsku medicinu nadamo se da će se suradnja nastaviti i na izradi kvalitetnih i suvremenih kliničkih smjernica.