Hrvatski Cochrane na kongresu fizikalne i rehabilitacijske medicine u Šibeniku (2018-04-23)

U novom kongresnom centru hotelskog kompleksa Solaris kod Šibenika od 19. do 22. travnja 2018. održao se 7. hrvatski kongres fizikalne i rehabilitacijske medicine.

Teme kongresa bile su:

1. Nove tehnologije u rehabilitacijskoj i fizikalnoj medicini

2. Rehabilitacija reumatoloških bolesnika

3. Rehabilitacija ortopedsko-traumatoloških bolesnika

Također su održana dva okrugla stola:

1. Kvaliteta u fizikalnoj i rehabilitacijskoj medicini

2. Cochrane inicijativa u rehabilitacijskoj medicini

Profesorice s našeg Medicinksoga fakulteta u Splitu, prof. dr. sc. Livia Puljak i prof. dr. sc. Ana Marušić sudjelovale su na kongresu kao pozvani predavači. Brojni Cochraneovi materijali bili su za vrijeme trajanja kongresa izloženi na štandu, gdje ih je dijelila i odgovarala na upite zainteresiranih sudionika doc. dr. sc. Livia Cigić. Podršku sudjelovanju članova Hrvatskoga Cochranea na ovom kongresu dao je i prof. dr. sc. Tonko Vlak, predsjednik Hrvatskog društva za fizikalnu i rehabilitacijsku medicinu HLZ-a.

doc. dr. sc. Livia Cigić

 prof. dr. sc Tonko Vlak i doc. dr. sc. Livia Cigić