Farmacija temeljena na dokazima – interaktivna radionica o Cochraneovim dokazima

Hrvatski Cochrane i ove godine aktivno je sudjelovao na Ljetnoj školi kliničke farmacije koja se održala na Medicinskom fakuletu u Splitu od 24. do 26. kolovoza. Naime, na poziv magistre farmacije, doc. Arijane Meštrović, koja je već prilikom prvog susreta s Hrvatskim Cochraneom prepoznala vrijednost našega rada i mogućnosti za međusobnu suradnja, suvoditeljica Hrvatskoga Cochranea, dr. sc. Tina Poklepović Peričić održala je dvosatnu interaktivnu radionicu. Tijekom radionice polaznicima Ljetne škole predstavljeni su specifični scenariji sa slučajevima s kojima se ljekarnici susreću u svome svakodnevnom radu, kao što su korištenje analgetika i racionalna terapija boli, primjena biljnih supstrata i imnomodulatora uz analizu razine dokaza za najčešće korištene lijekove i dodatke prehrani koji se ne izdaju na recept, kao što su probiotici, matična mliječ, crvena riža, koenzim Q 10, kolostrum, vitamini, magnezij, omega 3 masne kiseline i drugi. Za svaki scenarij ponuđena su četiri odgovora, a polaznici Ljetne škole odlučivali su o odgovorima koje su smatrali najtočnijima podizanjem tablica a, b, c ili d. Svi odgovori analizirani su u svjetlu dostupnih Cochraneovih dokaza i jasno predstavljeni.

Cilj radionice bio je podići svijest među ljekarnicima o vrijednosti Cochraneovih sustavnih pregleda i potaknuti da svakodnevno ljekarničko savjetovanje bude temeljeno na jasnim i pouzdanim znanstvenim dokazima. Nakon radionice nekoliko farmaceuta iskazalo je želju za uključenjem u naš rad te su već uključeni u projekt prevođenja Cochraneovih laičkih sažetaka, a u vremenu koje je pred nama preostaju nam brojne mogućnosti za suradnju; dodatni edukacijski treninzi i diseminacija pouzdanih informacija među pacijentima.

Dr.sc. Tina Poklepović Peričić, dr.med.dent.