Cochrane novosti iz Bosne i Hercegovine (2017- 09-28)

Za popunjavanje aplikacije potrebne za osnivanje Ogranka Cochrane Croatia u Bosni i Hercegovini formirana je radna skupina u sastavu: Mersiha Mahmić Kaknjo, Josip Šimić, Ana Ćuk, Ivanka Mikulić, Meldijana Omerbegović, Svjetlana Grgić, Jelena Todorović Barbuscia, Ivan Bagarić i Filipa Markotić.

U popunjavanju aplikacije veliku pomoć i podršku radnoj skupini pružaju Irena Zakarija - Grković i Tina Poklepović.Sjedište ogranka biti će na Medicinskome fakultetu Sveučilišta u Mostaru, a djelatnica Medicinskoga fakulteta, Marija Musa, biti će administrator za Cochrane ogranak u Bosni i Hercegovini. Zainteresirani za Cochrane aktivnosti u Bosni i Hercegovini do sada su imali dva sastanka na Medicinskome fakultetu Sveučilišta u Mostaru na kojima su uglavnom dogovarali strategiju za aplikaciju osnivanja ogranka.

Na proslavi osamostaljenja Cochrane Croatia naš predstavnik bila je Jelena Todorović Barbuscia koja je održala govor i u ime Cochrane ogranka u Bosni i Hercegovini  čestitala na osamostaljenju.Prvog dana 9. Hrvatskog Cochrane simpozija u Splitu, dio radne skupine iz Bosne i Hercegovine imao je radni sastanak s direktoricom Cochrane Croatia Irenom Zakarijom - Grković i izvršnim direktorom Cochrane Central Markom G. Wilsonom.

U svibnju i lipnju ove godine objavljeni su i  Cochrane sustavni pregledi („Celecoxib for osteoarthritis“ i Celecoxib for rheumatoid arthritis“) u čijoj su izradi po prvi put  sudjelovali i državljani Bosne i Hercegovine (Filipa Markotić i Mahir Fidahić) zahvaljujući prof. Liviji Puljak.Projektu prevođenja sažetaka Cochrane Croatia uspješno su se pridružili iz Bosne i Hercegovine i Jasna Kusturica, Aida Kulo Ćesić i Svjetlana Grgić.