Cochrane na XI. savjetovanju farmaceuta u Opatiji (2018-06-20)

Nakon što je 2017. godine na Ljetnoj školi kliničke farmacije na Medicinskom fakultetu u Splitu suvoditeljica Hrvatskoga Cochranea dr. sc. Tina Poklepović Peričić predstavila polaznicima škole Cochraneovu misiju i djelovanje, ove je godine to isto učinila na poziv doc. dr. sc. Arijane Meštrović, na XI. savjetovanju farmaceuta, održanom od 24. do 26. svibnja 2018. u Opatiji pod nazivom Ljekarnička skrb i odgovorno samoliječenje.

Tijekom svog izlaganja dr. Poklepović Peričić istaknula je vrijednost Cochraneovih sustavnih pregleda i važnost korištenja kvalitetnih znanstvenih dokaza proizašlih iz Cochraneovih sustavnih pregleda u svakodnevnom odlučivanju o zdravlju. Predstavljeni su pritom Cochraneovi dokazi o najčešće korištenim lijekovima i ljekarničkim pripravcima, s naglaskom na njihovu korisnost, štetnost i isplativost.

Cilj izlaganja bio je potaknuti  stručnu raspravu o opravdanosti pojedinih medikamenata, važući ono što znamo, naspram onoga što još ostaje istražiti jer upravo je svakodnevna komunikacija ljekarnika i pacijenata dobar temelj za prepoznavanje pitanja na temelju kojih se zajedničkim radom mogu uspješno definirati prioritetna područja u budućem istraživačkom radu.

Predstavljanje Hrvatskoga Cochranea ocijenjeno je kao uspješno jer je potaknulo interes kolega da zajedničkim snagama razvijamo bolju suradnju liječnika i ljekarnika, napose u području bezreceptnih lijekova. Osim djelotvornosti tih lijekova, naglasak je bio na sigurnosti pacijenta, na radu oko smjernica za samoliječenje, na ulozi fitopreparata u suvremenoj ljekarničkoj skrbi, a raspravljeni su i modaliteti sigurnoga samoliječenja.

Vrijedi napomenuti da se uspješna suradnja Cochranea i farmaceuta nastavlja ponovno na Ljetnoj školi kliničke farmacije, koja će se održati 26. kolovoza 2018. na MEFST-u

dr. sc. Tina Poklepović Peričić