Cochrane družina (2016-09-23)

Dosad se nije ukazala prilika da sudjelujem u Cochrane sustavnom pregledu, a silno sam željela pomoći na bilo koji način. Kad sam nabasala na Cochrane Embase screening project, prihvatila sam se posla. Vrlo jednostavno, zadatak je probrati randomizirane kontrolirane studije sustavnim pretraživanjem baze Embase. Dakle, vrti se jedan po jedan sažetak, svaki sažetak pregledavaju dvije osobe, a ako se im se mišljenja ne slože, odlučuje treća osoba. Odluke su: RCT, nije RCT, nisam siguran. Riječi koje idu u prilog RCT-u (poput riječi placebo, double-blind, randomized, i sl.) su obilježene žuto, dok su riječi koji ne idu u prilog RCT-ovima (cohort, retrospective i sl.) obilježene crveno. Često je već na osnovu vizualnog „otiska“ sažetka moguće brzo odlučiti opisuje li neki sažetak randomiziranu studiju, što ubrzava sam postupak probira. Postupak je jednostavan, može se provoditi kad i koliko želite. Izvrsna prilika da testirate svoje znanje o dizajnu studija! Osobno mi je vrlo poticajna informacija koliko ljudi u tom trenutku radi na pretraživanju, te koliko je postotaka trenutnog zadatka završeno.

 Odnedavno je ova platforma građana koji doprinose znanosti dobila novo sučelje i nove zanimljive opcije, ali i novi naziv – Cochrane družina (engl. Cochrane crowd). Možete pregledati koliko su se vaše odluke slagale s odlukama drugih, odrediti prioritet članaka koje ocjenjujete pomoću ključnih riječi, i zaista se može nabasati na članke u vašem djelokrugu za koje niste znali da postoje. Osim toga, možete raditi i offline ili ispraviti odluku ako ste slučajno pogrešno kliknuli. Za sve koje žele doprinijeti Cochraneu na fleksibilan i jednostavan način, te izvježbati vještine prepoznavanja RCT-ova, predlažem da se registriraju ovdje i pregledaju kad i koliko sažetaka žele. Na platformu se može ući i pomoću Archieja.

 Savjeti:

Prvo, gledam je li studija rađena na ljudima. Kako na koju novu životinjsku vrstu nailazim, dodajem je u Highlights, tako da mi u sljedećim uzorcima sažetaka budu obilježeni crveno: nevjerojatno kakav zoološki vrt se može naći u studijama indeksiranim u Embaseu: od pčela, hrčaka, ježeva, dijabetičnih zečeva,  pingvina, morskih pasa… do nezaobilaznih štakora.

Drugo, gledam metode, kako su alocirani ispitanici. Sve što bi potencijalno moglo biti randomizirano, dolazi u obzir. Pazite, sama riječ randomized nije dovoljna, često su ispitanici odabrani random metodom. Dragi dentalci, dosta sažetaka govori o zubićima, samo pažljivo, jer se studije na ekstrahiranim dijelovima tijela ne uključuju. Za sve sumnjive situacije, na Dashboardu imate dugme Quick reference, a na novoj platformi i Help me decide!