Cochrane aktivnosti u Bosni i Hercegovini (2017-03-06)

Nakon simpozija „Prijenos znanstvenih informacija u medicini“ koji je održan prošle godine na Fakultetu zdravstvenih studija u Mostaru pokrenuta je inicijativa o dodjeli stalnog  prostora za rad Cochraneovcima iz Bosne i Hercegovine. Zahtjev inicijativnog odbora kojeg su činili Filipa Markotić, Mersiha Mahmić-Kaknjo i Josip Šimić, a koji je upućen prema Fakultetu zdravstvenih studija, prihvaćen je nakon čega je uprava Fakulteta donijela odluku o dodjeli prostora za rad. Na taj način smo od ove institucije dobili i konkretnu potporu Cochrane entuzijastima iz BiH  i suradnji sa Hrvatskim Cochrane ogrankom.

Suradnja sa mentorima iz Hrvatske je nastavljena i kroz sudjelovanje BiH predstavnika na redovnim sastancima Hrvatskog Cochrane ogranka na Medicinskom fakultetu u Splitu.

Napredak Cochrane Družine (Cochrane Crowd) predstavila je dr. Mahmić-Kaknjo posterom na 8. Hrvatskom kongresu farmakologije s međunarodnim sudjelovanjem koji je održan u Splitu, 15. - 18. rujna 2016.godine.

Uporaba Cochrane sustavnih pregleda u donošenju odluka o subvencioniranju lijekova predstavljena je i na 2016 EACPT Focus Meeting: How to Assess Medicines from Research to Clinical Practice? Efficacy, Effectiveness, and Economic – 3E Assessment koji je održan u Opatiji 6. - 9. listopada 2016.

  1. Mahmić-Kaknjo M. Cochrane crowd: another way round to find evidence. Poster. 8. Hrvatski kongres farmakologije s međunarodnim sudjelovanjem. Split, Hrvatska. 15. - 18. rujna 2016.
  2. Mahmić-Kaknjo M, Marušić A. Use of health technology assessment agencies' reports as evidence for making decisions on drug reimbursement in decentralized decision-making environment. Clin Ther. 2016;38: e30.