Članovi HC tima u europskom projektu o odgovornom istraživanju i inovacijama (2017-03-06)

Higher Education Institutions and Responsible Research and Innovation (HEIRRI) je europski znanstveni projekt čiji je cilj povezati istraživanja i inovacije s potrebama, vrijednostima i očekivanjima društva. Ciljevi odgovornog istraživanja i inovacija (engl. Responsible Research and Innovation, RRI) je uključiti RRI aspekte u razvoj i obrazovanje novih znanstvenika, inženjera i ostalih profesionalaca. Zadaća HEIRRI projekta je razviti nove programe u institucijama visokog obrazovanja koji će omogućiti sustavno obrazovanje studentima u području odgovornog istraživanja i inovacija. Programi će biti specifično dizajnirani za različite obrazovne razine (prediplomska, diplomska i doktorska razina, te online tečajevi), te su većinom zasnovani na problemskom učenju te korištenju multimedijskih materijala. Svi rezultati projekta će biti dostupni na RRITools Platform.  Kako bi se osiguralo povećanje razine svijesti i budućeg korištenja rezultata projekta u institucijama visokog obrazovanja, u projekt je uključen veći broj sveučilišta i privatnih tvrtki čije se djelovanje izravno veže za teme odgovornog istraživanja i inovacija: Universitat Pompeu Fabra (UPF), Universitetet I Bergen (UiB), Aarhus Universitet (AU), Institut Fuer Hoehere Studien und Wissenschaftliche Forschung (IHS), Sveučiliste u Splitu (University of Split, UNIST), europska mreža znanstvenih centara i muzeja (AEESTI / Ecsite), Fundación Bancaria Caixa D'estalvis i Pensions de Barcelona La Caixa (FBLC), mreža sveučilišta (Associació Catalana d'Universitats Públiques, ACUP), i privatna tvrtka specijalizirana za odgovorno istraživanje i inovacije (INNOVATEC). Ako Vas zanima više o području u kojem djeluje HEIRRI, posjetite: www.heirri.eu