Registracija za CroCoS

Za dodatne informacije o registraciji i uplati, obratite se na e-mail dalibora.behmen@mefst.hr ili broj telefona 021/557923.